Výdejní místo: Škrobárenská 518/16, Brno Více

ZOBRAZIT PRODUKTY

REF400 - Chladící kapalina pro svářečky kanystr 5l

REF 400 je chladicí kapalina pro svářečky, chladicí systémy a pro další zařízení a přístroje. Nemrznoucí, ochranná a stabilní směs s velmi nízkou vodivostí umožňuje pracovat při teplotách mezi -20 ° C a +120 ° C. Napomáhá mazání rotačních mechanismů. REF 400 obsahuje inhibitory koroze, které chrání chladicí okruhy a neatakuje kovy (měď, ocel, hliník, slitiny atd.).

Nemíchat s jinými chladícími kapalinami.

Vlastnosti:
- Nemrznoucí do -20 ° C
- Nízká vodivost
- Nevytváří usazeniny
- Chrání kov před korozí
- Neobsahuje etylén nebezpečný pro gumové části

Základ: Polymery
Aspect: Kapalina
Barva: Bezbarvá, bez zápachu
Hustota: 1,030 g/cm3
Viskosita: <100 cP
pH: 7/8
Bod varu: 102°C
Tepelná vodivost: 0,45 W/m∙k (25°C)
Elektrická vodivost: 2,3 microS/cm (20°C)
Obsah chloridů: < 2ppm
Obsah síranů: < 2ppm
Odbouratelnost: Kompletně biodegradabilní
Rozpustnost: Ředitelná vodou

Doporučujeme skladovat produkt v originálním balení. Produkt má trvanlivost při skladování nejméně 24 měsíců od data výroby.

Balení: kanystr 5l

Společnost WIRPO s.r.o. je autorizovaným přímým dovozcem tohoto materiálu.


Výrobce: Siliconi Commerciale SPA, Itálie
Kód produktu: SI-REF400
Balení kapalin 5 l

669,37 Kč vč. DPH

553,20 Kč bez DPH

Skladem - připraveno k odeslání
Skladem: 15 ks

(ks)
  • Informace zveřejněné dle čl. 48 CLP:

    Směs není klasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008