Výdejní místo: Škrobárenská 518/16, Brno Více

ZOBRAZIT PRODUKTY

Multifunkční mazivo W8 kapalina

Odstraňovač rzi s 8 funkcemi.

1. UVOLNĚNÍ: proniká a rychle uvolňuje matice, šrouby, zipy a jakákoli rezavá zařízení.
2. OCHRANNÝ: vytváří velmi tenký film, který chrání ošetřené materiály před vodou a vlhkostí.
3. MAZIVO: maže zařízení vystavená vysokému namáhání.
4. VODOODPUZUJÍCÍ: z elektrických kontaktů vytěsňuje jakoukoli vlhkost.
5. DIELEKTRICKÉ: dezoxidace elektrických a elektronických kontaktů, protože není vodivý.
6. ANTIFREEZE: zabraňuje zamrzání zámků i při teplotách pod 0° C.
7. ODMAŠŤOVÁNÍ: odstraňuje z povrchů mastnotu, olej, dehet, rez a tvrdé nečistoty.
8. ANTIKOROZNÍ: preventivní a trvalé působení proti oxidaci všech železných materiálů.

W8 používá všech 8 funkcí samostatně nebo dohromady tam, kde je nezbytné obnovit funkčnost jakéhokoli předmětu: v dílnách, doma, v garážích, na zahradách, v námořním sektoru nebo všude tam, kde je zablokovaný mechanismus. Aplikujte W8 na části, které mají být ošetřeny, po několika minutách uvolněte zablokované části vhodnými nástroji.
Pro odmaštění povrchů naneste W8 na špínavé skvrny, počkejte, až se špína uvolní, a poté odstraňte hadříkem. Neaplikujte na přehřáté materiály a spotřebiče pod napětím, obnovte napájení spotřebičů a zařízení až po úplném odpaření rozpouštědla.

W8 je biologicky odbouratelný produkt

Armádní specifikace: MIL-C-23411 MIL-C-16173 DEF STAN 68-10 / 2 NATO C-634.

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.


Výrobce: Eco Service s.r.l., Itálie
Kód produktu: ECW8K
Balení kapalin 5 l

1 625,03 Kč vč. DPH

1 343,00 Kč bez DPH

Skladem - připraveno k odeslání
Skladem: 3 ks

(ks)

  • Informace zveřejněné dle čl. 48 CLP:

    H226 Hořlavá kapalina a páry.
    H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.