Výdejní místo: Škrobárenská 518/16, Brno Více

ZOBRAZIT PRODUKTY

Prášek Höganäs pro návar a nástřik plamenem, Ni báze - tvrdost 810HV s 35%WC

Prášek 1260-00 s tvrdostí 810HV ( ca 64 HRc) pro návar plamenem ve směsi s 35% WC, Ni báze.

Ni Si% B% Fe% Cr% WC%
zákl. 4,3 3,1 3,7 14,8 35

Všechny aplikace s požadavkem na vysokou odolnost vůči korozi a otěru. Drtiče, písty, lopatky ventilátorů, textilní průmysl.

 

Cena je stanovena pro aktuální skladové množství. Při novém naskladnění se může cena měnit v závislosti na ceně Niklu.


Výrobce: Höganäs Belgium S. A., Belgie
Kód produktu: P1260-00-35WC
Zrnitost prášku 106-36μm
Hmotnost 1,0 kg

1 493,14 Kč vč. DPH

1 234,00 Kč bez DPH

Skladem - připraveno k odeslání
Skladem: 13 kg

(kg)
  • Informace zveřejněné dle čl. 48 CLP:

    H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci
    H350i - Může vyvolat rakovinu při vdechování
    H372 - Při prodloužené nebo opakované expozici vdechováním způsobuje poškození orgánů
    H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky