Výdejní místo: Škrobárenská 518/16, Brno Více

ZOBRAZIT PRODUKTY

Ředidlo pro utěsňovací lak GTV 92.00.1

Ředidlo pro použití s utěsňovacím lakem 92.00.1 k dosažení optimální viskozity.

Při změně viskozity z důvodu dlouhodobého skladování může utěsňovací lak ztratit své penetrační a impregnační schopnosti. Pro dosažení optimální viskozity se doporučuje do utěsňovacího laku přidat ředidlo. Ředidlo obsahuje malé množství polymerů, které zajistí optimální regenerační vlastnosti.

Balení: 1 l


Výrobce: GTV Verschleißschutz GmbH, SRN
Kód produktu: 92_00_4

1 131,35 Kč vč. DPH

935,00 Kč bez DPH

Skladem - připraveno k odeslání
Skladem: 2 ks

(ks)

  • Informace zveřejněné dle čl. 48 CLP:

    H226 Hořlavá kapalina a páry.
    H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
    H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.