Výdejní místo: Škrobárenská 518/16, Brno Více

ZOBRAZIT PRODUKTY
TOP PRODUKT
20180405122327649.jpg

ZINCOSIL 400 Zinkový stříbrný sprej 400 ml

Kovová zinková barva ve spreji Zincosil 400 je forma kovového zinkového povlaku, která chrání železné a jiné kovové materiály před korozí a oxidací. Vyniká vysokou krycí schopností a dlouhou trvanlivostí a může být dále přetírán nebo ponechán jako konečná ochrana.

Zincosil 400 nevyvolává reakce s běžnými typy nátěrů.

Zincosil je ideální pro menší opravy a úpravy povrchů, pokrytí svárů, pro dostavbu a opravy žárově pozinkovaných materiálů, pro obnovu nebo zinkování kovových povrchů v odtokových kanálcích nebo okapech, pro ochranu kovových částí na automobilových karosériích, na dutinových částech po svařování nebo bodovém svařování, dále pak na zinkování matic nebo nýtů (hřebů, svorníků), které jsou dlouhodobě vystaveny nepříznivým povětrnostním vlivům.


•Zinkový povlak
Barevnost odpovídá galvanickému pozinkování
•Odolný vůči oxidaci
•Vysoký stupeň ochrany
•Vynikající krycí schopnost, vytváří film o tloušťce cca 30 mikronů jedním nástřikem
•Rychle schnoucí (cca 3 minuty)
•Může být dále přetírán a nebo ponechán jako konečná ochrana

Doporučujeme pro čisté ruce: Adapter rozstřiku na sprej

Balení:
sprej - 400 ml
Box - 12 kusů

Společnost WIRPO s.r.o. je autorizovaným přímým dovozcem tohoto materiálu.


Výrobce: Siliconi Commerciale SPA, Itálie
Kód produktu: SI-ZINCOSIL

131,89 Kč vč. DPH

109,00 Kč bez DPH

Skladem - připraveno k odeslání
Skladem: 1855 ks

(ks)
 • Informace zveřejněné dle čl. 48 CLP: 
   
  H222 Extrémně hořlavý aerosol.
  H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
  H315 Dráždí kůži.
  H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
  H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.