Výdejní místo: Škrobárenská 518/16, Brno Více

ZOBRAZIT PRODUKTY

OROSIL Zlatý zinkový sprej 400 ml

Orosil je zlatý zinkový sprej pro povrchovou úpravu materiálu, které chrání před korozí a oxidací. Má vysokou krycí schopnost a může být přetírán nebo nechán jako konečná úprava. Orosil je ideální pro menší úpravy povrchu, ochranu sváru, dostavbu galvanicky pozinkovaných materiálů, pro ochranu kovových součástí a na zinkování spojovacích materiálů, které jsou vystaveny nepříznivým povětrnostním vlivům.
•Zlatý zinkový povlak
•Odolný vůči oxidaci
•Vysoký stupeň ochrany
•Vynikající krycí schopnost
•Rychle schnoucí
•Může být dále přetírán a nebo ponechán jako konečná ochrana

Doporučujeme pro čisté ruce: Adapter rozstřiku na sprej

Balení:
Sprej - 400 ml
Box - 12 kusů


Výrobce: Siliconi Commerciale SPA, Itálie
Kód produktu: SI-OROSIL

138,06 Kč vč. DPH

114,10 Kč bez DPH

Skladem - připraveno k odeslání
Skladem: 242 ks

(ks)
 • Informace zveřejněné dle čl. 48 CLP:

  H222 Extrémně hořlavý aerosol.
  H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
  H315 Dráždí kůži.
  H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
  H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.